Bilindiği üzere, zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere atanan öğretmenlere, zorunlu hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında adaylık dahil başarılı geçen her iki yıla 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 64. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince bir kademe ilerlemesi hakkı verilmesi gerekmektedir. Buna karşılık, bazı illerde adaylıkta geçen sürelerin iki yıla bir kademe ilerlemesinde değerlendirilemeyeceği gerekçesiyle mağduriyetlere sebebiyet verildiği yönünde Sendikamıza şikayetler ulaşmıştır.
Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz 28.09.2019 tarih ve 512 sayılı yazımızda, zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere atanan öğretmenlere zorunlu hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında adaylık dahil başarılı geçen her iki yıla 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 64. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince bir kademe ilerlemesi hakkı verilmesi yönünde Valiliklere talimat gönderilerek mağduriyetlerin önlenmesi hususunda talepte bulunmuştuk. Bakanlık tarafından Sendikamıza gönderilen 30.09.2019 tarih ve 18449521 sayılı cevabi yazıda; MEB Personel Genel Müdürlüğünün 13.03.2017 tarih ve 15154 sayılı yazısı ve Milli Eğitim Bakanlığı İntibak Bülteni ile; eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü aday öğretmenlerin asaletlerinin tasdik edildiği tarihten sonra adaylıkta başarılı geçen sürelerinin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 64. Maddesinin 3. Fıkrası hükmünün uygulanmasında dikkate alınması gerektiği hususunda Valiliklerin bilgilendirildiği belirtilmiştir.

MEB’e yazdığımız yazı için tıklayınız

MEB’in cevabi yazısı için tıklayınız