Bala İlçe Temsilciliği

 

 Deniz DEMİR
Başkanı
tel: 543 240 64 79
Bilal KÜÇÜK
Mali İşlerden Sorumlu
Temsilci Yardımcısı
tel:531 850 06 78
Emin ÇETİN
Teşkilatlanmadan Sorumlu
Temsilci Yardımcısı
tel:535 959 77 02
Oral ÇEVİK

Üye
tel:555 712 38 90

İlhami YILDIRIM
Üye
tel:532 155 02 55
Üye
tel:
Üye
tel:
Paylaş