Denetleme Kurulu

 

 Deniz DEMİR
Başkanı
543 240 64 79
Necati YILDIRIM
Raportör
537 283 68 64
Dağıstan İLDEŞ
Üye
505 399 74 93
Selahattin ÇAPKUN
Üye
551 441 84 55
Ömer TAŞKIN
Üye
542 741 82 14
Paylaş