DİNLENME ZAMANI İÇERMEYEN NÖBET UYGULAMASI DEĞİŞTİRİLMELİDİR

Bilindiği üzere; okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları ile ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlere nöbet görevi verilmektedir. Tam gün eğitim yapan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerimize, hiç ara dinlenmesi tanınmadan tüm gün nöbet görevi verilmekte ve öğle arasında da nöbet alanında bulunarak nöbet görevini yerine getirmeleri istenmektedir. Ancak öğretmenlerimize beslenme ve dinlenme gibi en temel ve insani ihtiyaçlarını karşılama hakkı verilmeksizin tüm gün nöbet görevi verilmesi yasal ve adil değildir.

Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, nöbet görevini düzenleyen ilgili yönetmelik hükümlerinde yapılacak değişiklikle, tam gün nöbet görevini yerine getiren öğretmenlerimize öğle dinlenme hakkının açıkça düzenlenmesi hususunda talepte bulunduk ve ayrıca bu konuda dilekçe kampanyası başlattık.

https://www.turkegitimsen.org.tr/…/nobetci_ogret_dinlenme_z…

Paylaş