NORM FAZLASI ÖĞRETMEN ATAMALARI DURDURULMALIDIR

Bize ulaşan bilgi ve duyumlara göre Ankara İlindeki Norm fazlası Öğretmenlerin re ” sen atamalarında yanlışlık ve hatalar zinciriyle dolu olduğu anlaşılmaktadır.
Bunlardan birkaçı şu şekildedir;
Re”sen atamaya puanı yüksek olan öğretmenlerden başlanmış olması,
Bir kısım Öğretmenler için muaf olduğu notunun düşülmüş olmasına rağmen muafiyet nedeninin açıklanmamış olması,
Normu olmamasına rağmen bazı okullarda norm varmış gibi gösterilerek o okullara usulsüz atama yapılmış
olmasıdır.
Ayrıca hiçbiryerde bilgiye ulaşılamıyor olması da yapılan atamaların şeffaflık anlayışından tamamen uzak olduğunu ispatlamaktadır.
Bu usulsüz, yanlış ve keyfi uygulamaların mahkemelerden dönecek olması kuvvetle muhtemeldir. Ancak dileğimiz Ankara Valiliği ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü” nün bir an evvel mağduriyetlerin önüne geçmek için gereken iptal kararını almalarıdır.

Eğitim camiası ve kamuoyuna saygılarımla.

Ertekin Engin

Türk Eğitim Sen Ankara 3 Nolu Şube Başkanı

 

Paylaş