ÖĞRETMEN SAADET’in Ardından..
Bir insanın yapabileceği en zor şeydir canına kıymak, ve belki de en son yapabileceği şey..
Ölüm çeşidi ne olursa olsun her haliyle insanlığa birşeyler anlatır. Bazen sayılı nefes bazen boşluk..
Ama böylesi ölümler, tebeşir tutmak üzere yetişmiş elin teneşire koyulması nefes alan herkese birşeyler anlatıyordur. Anlatıyordur da insanlık nasibinden uzaklaşmışlara üzülerek kabul ediyorum ki hiçbirşey ifade etmiyordur.
Sebep? Mobing.. Değer mi bir can kaybetmeye .. ve öyle bir can ki canlar kurtaracak bir can’a kıymaya.. Halâ dersimizi alamadık mı bunca musibetten? Devletin Öğretmenine kim hangi hakla baskı kurar ? Bu baskı ile ülkemize insanımıza ne verebilirsiniz?
Şimdi düşünmek, muhasebe yapmak vakti değilse ne zaman düşünülecektir?
..ve ölen Öğretmen Saadet değil sadece Öğretmen’in saadeti ve asaletidir!
Her Devlet görevlisi ve özellikle Öğretmen arkadaşım bunu böyle bilmelidir!
Öğretmen Saadet’i ölüme sürükleyen nedenler açıklığa kavuşturulmalı, sorumlular hakkında derhal işlem tesis edilmelidir ..
Ve Sen ! Öğretmen arkadaşım! Saadet’in için artık dimdik ayağa kalkma vaktinin geldiğini görmelisin! Milli Eğitim Bakanlığı’nı çepeçevre sarmaya çalışan adeta paralel yapı geleneğini yaşatmaya çalışan bu sözde Sendika’nın bu baskıdaki rolünü iyi görmeli, durumunu gözden geçirmeli, duruşunu bir an evvel düzeltmeli, Teslim olmamalısın!
Ruhun şâd mekânın cennet olsun, hakkını helâl et Saadet Öğretmenim.

Ertekin ENGİN

Türk Eğitim-Sen

Ankara 3 No’lu Şube Başkanı

Kaynak: ÖĞRETMEN SAADET’in Ardından…

Paylaş