Türk Eğitim Sen Ankara 3 No’lu Şube Başkanı Ertekin ENGİN; geçtiğimiz hafta imzalanan; bir kazanımmış gibi gösterilmeye çalışılan promosyon anlaşmasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.  Başkan Ertekin ENGİN sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Mamak İlçe Milli Eğitim Çalışanları adına geçtiğimiz haftalarda promosyon anlaşması imzalanmış, yetkili malum sendika her yerde olduğu gibi burada da çalışanların haklarını koruyamamış, büyük bir başarısızlığa imza atmış olmasına rağmen ortada bir başarı varmış gibi bir de yaygara koparmıştır. Hemen hemen her gün gelen telefonlar bu promosyon anlaşması ile ilgili olarak açıklama yapmamızı zaruri kılmıştır.
Çankaya İlçesinde yapılan neyse Mamak İlçesinde de aynı basiret eksikliği kendisini göstermiştir. Mamak İlçesinde 6300 öğretmen- idareci aylık maaş ve ek ders ücreti geliri (4000 maaş, 1500 ek ders) yaklaşık 34.650.000 TL ( otuz dört milyon altı yüz elli binTL); 400 memur,teknisyen, vb aylık maaş geliri 3000 TL den 1.200.000( bir milyon iki yüz bin TL); toplamda 41.580.000 TL ( kırk bir milyon beş yüz seksen bin TL)  bankaya yatacak, maaşlar iki gün önce, ek ders ise bir gün önce banka hesabına toplu olarak yatırılacaktır ( ki genellikle bir haftadan önce öğretmenlerimizin ek ders ücretlerini aldığı nadirdir) .
Yapılan anlaşmaya göre banka bugünkü ücretlerle üç yılda toplam 1.496.880.000 yani yaklaşık 1 buçuk Milyar TL mevduat hareketini garantiye almış durumda.
Şimdi soruyorum öğretmenin memurun sırtından bankamı daha çok kazanacak, yoksa eğitim çalışanları bu anlaşmada kâr mı elde etmişlerdir?

Bir üniversite bile çalışanlarına Türk Eğitim Sen eliyle maaş karşılığında 4000 TL promosyon alıyorsa Çankaya ‘da başlayıp Mamak’ta devam eden bu iş bilmezler hiç mi düşünmez, hiç mi utanmazlar? Bu rakamlara yakın promosyon ücreti tâ kaç sene önce alınmıştı. Yazık, hem de çok yazık!
Bu promosyon anlaşması Eğitim Çalışanlarına yaramadıysa;
1. Kime yaradı?
2. Hüsran dolu olan bu anlaşmayı neden cilalamaya çalışıyorsunuz?
3. Buçuklu zamma alelacele imza atan abilerinizi bu kadar mı örnek alıyorsunuz?
4. Yetkili Sendika olmayı sadece müdür belirlemek mi zannediyorsunuz?

Bari bu ayıbı sahiplenmeseydiniz!

Eğitim çalışanı arkadaşım; bunlara mahkûm ve mecbur değilsin!
TESLİM OLMA TES’Lİ OL!”

Paylaş