Şube Yönetim Kurulu Toplantımız Başkanımız Ertekin ENGİN Başkanlığında gerçekleştirilmiştir.

Yapılan toplantıda İLKSAN Delege Seçim ile  2020-2021 Sendikal çalışma süreci değerlendirilmiştir.

İLKSAN Delege seçimlerinde Şube Çalışma Bölgesinde bulunan tüm İlçelerde iddia sahibi olunduğu, sistemli çalışmaların devam ettirilerek tüm ilçelerde başarılı olunacağına dair inanç sahibi olunduğu vurgulanmıştır. İLKSAN Delege Seçim Sürecinin sonuçları itibarı ile adaylarının dahi aidiyetlerini açık seçik dile getiremediği Malum Sen’in Eğitim Çalışanları tarafından hak ettiği hezimete uğrayacağının sinyallerinin görüldüğü kanaati paylaşılmıştır.

2020-2021 döneminin pandeminin gölgesi altında kalmasına rağmen Şube olarak tüm teşkilat birimleri ile koordineli faaliyetler yürütüldüğü, İlçe Temsilcilikleri, Kadın Komisyonları Üyeleri ile sahada hemen hemen adım atılmadık yer bırakılmadığı en büyük kazanım olarak tespit edilmiştir. Malum Sen’in tüm çaba ve baskılarına rağmen Bala İlçesinde Türk Eğitim Sen geçen sene elde ettiği Yetkiyi ve güveni tazelemiştir. Öte yandan Şube Genelinde yeni üye kaydı sayısının 212 olduğu bunun geçen seneye oranla net 111 üye artışı olarak yansıdığı görülmüştür.

 

TesAnkara3 No’lu Şubemiz Türkiye Geneli Büyüyen En Başarılı Şube Sıralamasında 9. Olmuştur.

Türk Eğitim Sen’in bu yükselişine karşılık Malum Sen’in  ise kan kaybetmeye devam ettiği ve toplamda 228 üye kaybına uğradığı tespit edilmiştir. Pandemi nedeni ile Yeni Üye kayıtlarının ve üyelikten çekilmelerin sekteye uğradığı bu süreçte Sendikamızın büyüyerek emin adımlarla gerçekleştirdiği faaliyetlerin önümüzdeki dönem pandeminin sona erecek olması öngörüsü ile her İlçe’de Yetkiyi alacağına dair ümit artmış, inanç tazelenmiştir. Bu inanç artışı  ve ümit tazelemesine vesile olan Üyelerimiz, İş Yeri Temsilcilerimiz, İlçe Temsilciliklerimiz ve Kadın Komisyonlarımız başta olmak üzere emek sahibi olan herkese şükran duyguları belirtilmiştir. Yürütülen faaliyetler arasında İl Disiplin Kurulunda yapılan toplantıların hepsine katılım sağlandığı ve  Üyelerimizin haklarının elde edilmesi adına gerekli müdahalelerin yapılmış olması Şube Kurumsal Yapısının en güçlü yanı olarak kayıtlara geçmiştir. Değişik konu başlıkları altında internet hizmetleri kullanılarak toplantılar yapılmış, fikir alışverişinde bulunulmuştur. Özellikle güncel sorunlarla ilgili sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen etkinliklere üyelerle birlikte aktif katılım sağlanmıştır. Birlik, beraberlik, mensubiyet şuuru ile yürütülen faaliyetlerin önümüzdeki dönem artarak devam edeceği, Şubemizin önlenemez gücünün daha da artacağına olan inanç belirtilerek toplantı sona erdirilmiştir.