Şube 7. Olağan Genel Kurulu 14 Kasım 2021 Pazar Günü 10:30 – 14:30 saatleri arasında Türkiye Kamusen Genel Merkez Binası  Talat Paşa Bulvarı No:160 Çankaya/Ankara adresinde aşağıdaki gündemle toplanmasına; çoğunluk sağlanamaması halinde 21 Kasım 2021 tarihinde aynı adres ve saatte aynı gündemle toplanmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM
1- Açılış
2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
3- Divanın oluşması
4- Divanın Gündemi Okuması ve  Oylanması
5- Seçim Şeklinin Belirlenmesi
6- Konuşmalar
7- Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun Okunması
8- Denetleme Kurulunun Raporunun Okunması
9- Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının ibrası
10- Zorunlu Organların Seçimi
11- Dilek ve İstekler
12- Kapanış

TÜRK EĞİTİM SEN
ANKARA3 NO’LU ŞUBE
YÖNETİM KURULU