Türk Eğitim Sen Ankara 3 No’lu Şube Disiplin Kurulu ilk toplantısını yapmıştır.

Alınan kararlar ile görev dağılımı şöyle oluşmuştur.

Ali GÜNDOĞAN
Başkan

Hilmi ÇOBANOĞLU
Raportör

Kemal CÖMERT
Üye

Abdullah IŞIK
Üye

Özkan HARAS
Üye

 

Paylaş