Türk Eğitim Sen Ankara 3 Nolu Şube Yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.Şube binasında gerçekleşen toplantıda yeni yönetim kurulu görev ve yetkileri belirlenerek gelecek dönemin iş ve işlemleri görüşüldü.

Yapılan Toplantı sonucunda Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir

Ertekin ENGİN

Şube Başkanı

Cesur ALTUNTAŞ

Şube Sekreteri

Sinan SEVER
Şube Mali Sekreteri

Mustafa ŞAFAK
Şube Teşkilatlandırma Sekreteri

Kemal AÇIKBAŞGİL
Eğitim ve Soyal İlişkiler Sekreteri

Ömer TAŞKIN
Şube Mevzuat Sekreteri

Tolga TALAZ
Şube Basın ve Dış İlişkiler Sekreteri

Paylaş